Ametiühingud ja tööandjad leppisid kokku miinimumpalga tõusu 725 euroni

Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti Ametiühingute Keskliidu delegatsioonid leppisid esmaspäeva õhtul kokku 2023. aasta miinimumpalga. Kokkuleppe tulemusena tõuseb miinimumpalk järgmisel aastal tänavusega võrreldes 71 euro võrra ehk 725 euroni. Tööandjate keskliidu juht Arto Aas märkis, et tegemist on kompromissiga, mis peaks arvestama nii kõrget inflatsiooni kui ka jahtuvat majandust. "Kiirelt kasvavad sisendhinnad ja kulutused energiale seavad meie ettevõtjad tugeva surve alla, mis paraku Eesti ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimele ja kindlustundele kaasa ei aita," kommenteeris Aas pressiteate vahendusel. "Samas on selge, et just väiksemate sissetulekutega töötajad vajavad kiire inflatsiooniga hakkama saamiseks rohkem tuge ja meie niigi väikesel tööjõuturul on iga kätepaar kõrges hinnas," lisas ta. Kokkuleppe tulemusel tõuseb töötasu alammäär 10,9 protsenti ja moodustab 39,3 protsenti rahandusministeeriumi prognoositavast keskmisest palgast 2023. aastal. Ametiühingute keskliidu juhi Jaan-Hendrik Toomeli sõnul jääb värskelt tööandjatega sõlmitud miinimumpalga…
Read More
1. augustil jõustuvad töölepingu seaduse muudatused

1. augustil jõustuvad töölepingu seaduse muudatused

Töölepingu seadusesse (TLS) loodi uus paragrahv, mis koondab kõik katseaega puudutavad sätted. Uuendusena on kasutatud direktiivis võimaldatud erandit: katseaja hulka ei arvestata seda aega, kui töötaja tööülesannete täitmine on takistatud kas ajutise töövõimetuse või puhkuse kasutamise tõttu. Välistatud ei ole ka muud põhjused, mis takistavad tööandjal hinnata töötaja sobivust töö tegemisel. Katseaeg pikeneb võrdeliselt – näiteks juhul, kui töötaja oli viis päeva töövõimetuslehel, pikeneb katseaeg viie päeva võrra. Tööandjad peavad silmas pidama, et tähtajalise töölepingu pikendamisel või järjestikku sõlmimisel samalaadse töö tegemiseks uut katseaega ei kohaldata. Читать дальше  
Read More
Минимальная заработная плата в 2022 году

Минимальная заработная плата в 2022 году

На заседании правительство утвердило минимальную заработную плату в размере 654 евро и минимальную почасовую оплату в размере 3,86 евро в 2022 году, доведя минимальную заработную плату до 40% от средней заработной платы. Читать подробнее
Read More