Teenused

Pakume oma klientidele järgmisi teenuseid:

 

Igapäevane raamatupidamisteenus:

 • ostuarvete kajastamine
 • müügiarvete koostamine
 • pangamaksete kajastamine
 • müügiarvete saatmine (vajadusel)
 • maksekorralduste saatmine (vajadusel)
 • muude majandustehingute kajastamine
 • maksuarvestus
 • kassaarvestus
 • laoarvestus
 • põhivara arvestus
 • palgaarvestus
 • maksualased konsultatsioonid
 • raamatupidamisalased konsultatsioonid
 • dokumentide koostamine

Maksudeklaratsioonid ja aruanded:

 • TSD, KMD ,VD ja muude deklaratsioonide/aruannete esitamine  maksuametile ja teistele riigi asutustele;
 •  aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile.

Ühekordsed raamatupidamisalased teenused on järgmised:

 • raamatupidamise sisseseadmine või korrastamine;
 • raamatupidamise ülevõtmine;
 • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine või muutmine;
 •  majandusaasta aruannete koostamine;
 • käibemaksukohustuslaseks registreerimine;
 •  ettevõtte loomine ja ettevõtte likvideerimine.Kord aastas tuleb Äriregistrile esitada ettevõtte möödunud majandusaasta aruanne. Selle esitamise tähtaeg on 6 kuud peale majandusaasta lõppu. Majandusaasta aruanne koosneb raamatupidamise aruandest ja tegevusaruandest.  Vajadusel teeme ka kogu eelneva aasta raamatupidamise. Kui aga ettevõtte juhil on raamatupidamine juba tehtud, siis vaatame selle üle ja teeme vajaduse korral  parandused.